កិច្ចប្រជុំសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សស្រុក


ក្រ​ចេះ, ​ ​ លោក​ គង់​ គឹម​នី ​ប្រ​ធាន​គ​ណ​បក្ស​ស្រុក​ និង​លោក​ ស៊ុំ ​ជួន​ អ​នុ​ប្រ​ធាន​គ​ណ​បក្ស​ស្រុក​ បាន​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ស​មា​ជិក​អ​ចិ​ន្ត្រៃ​យ៍​គ​ណ​បក្ស​ស្រុក​ និង​បក្ស​ឃុំ ​ដើ​ម្បី​ត្រៀម​ធ្វើ​យុទ្ធ​នា​ការ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ឃោ​ស​នា​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ រ​ប​ស់​គ​ណ​ប​ក្ស​ តាម​បណ្តា​ឃុំ​ក្នុង​ស្រុ​ស្នួល​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​។ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៥​-០៥​-២០​១៧​ វេ​លា​ម៉ោង​៨:៣០ ​នាទី

4

5

6