វគ្គបំប៉នភ្នាក់ងារអង្កេតការណ៍


ក្រ​ចេះ​, ឯក​ឧត្តម​ ធុន​ តន​ ស​មា​ជិក​គ​ណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ និង​លោក​ គង់​ គឹម​នី​ ប្រ​ធាន​គ​ណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា​ស្រុក​ស្នួល ​បាន​បើក​វគ្គ​បំ​ប៉ន​ភ្នាក់​ងារ​អង្កេត​ការ​ណ៍​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​ ស​ង្កាត់​អា​ណ​ត្តិ​ទី​IV​ ប្រ​ព្រឹ​ត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៤​-០៦​-២០​១៧​ ខាង​មុខ​នេះ ​។​ដែល​ស​មា​ជិក​ចូល​រួម​ចំ​នួន​៨៨​ នាក់​ នៅ​ស្នាក់​ការ​គ​ណ​បក្ស​ស្រុក​ស្នួល​ ថ្ងៃ​ទី​១៥​ខែ​ឧ​ស​ភា ​ឆ្នាំ​២០​១៧

1

2

3