ពិធីជួបសំណេះសំណាល


ក្រ​ចេះ,​ លោក​ គង់​ គឹម​នី ​អ​ភិ​បា​ល​ស្រុក​ស្នួល​ និង​ជា​ប្រ​ធាន​គ​ណ​ប​ក្ស​ស្រុក​ បាន​ចុះ​មក​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​សួរ​សុខ​ ស​ក​ម្ម​ជន​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ចំ​នួន​៥៨៧​ នាក់​នៅ​ភូមិ​ថ្នល់​ ឃុំ​ស្វាយ​ជ្រះ​ ស្រុក​ស្នួល​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ​។ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៦​-០៥​-២០​១៧

1

2

3