ពិធីជួបសំណេះសំណាល


ឯក​ឧ​ត្ត​ម​ សរ​ ចំ​រុង​ អ​ភិ​បាល​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ​បាន​អញ្ជើញ​ជា​អ​ធិ​ប​តី​ក្នុង​ពិ​ធី​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​កម្ម​ករ​ក្រុម​ហ៊ុន​ ឃុំ​ស្វាយ​ជ្រះ ​ក្នុង​ស្រុក​ស្នួល ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ ចំ​នួន​ ៣០០​ នាក់​។ ​ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែ​ឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​២០​១៧

5

6

7