ពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត


ក្រ​ចេះ,​ ពិ​ធី​បើក​យុទ្ធ​នា​ការ​ឃោ​ស​នា​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​ ស​ង្កាត់​ អា​ណ​ត្តិ​ទី​៤​ និង​មី​ទ្ទិ​ញ្ញ​រំ​លឹក​វិញ្ញា​ណ​ក្ខ​ន្ធ​ ២០​ឧ​ស​ភា​ គោ​រ​ព​អ​ដ្ឋិ​ធា​តុ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ស្លូត​ត្រង់​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បន​ប្រ​ល័យ​ពូ​ជ​សា​ស​ន៍​ ប៉ុល​ ពត​ ស​ម្លាប់​ក្នុង​រ​ប​ប​ក​ម្ពុ​ជា​ប្រ​ជា​ធិប​តេ​យ្យ​កាន់​កាប់​រយៈ​ពេល​ ៣​ឆ្នាំ ​៨​ខែ ​២០​ថ្ងៃ​ នៅ​ក្នុង​វត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ធំ​ស​ស​រ​១០០​។ ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ឧ​ស​ភា ​ឆ្នាំ​២០​១៧

1

2

3

4