ពិធីជួបសំណេះសំណាល


ក្រ​ចេះ,​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​កិ​ត្តិ​ប​ណ្ឌិ​ត​ ពេ​ជ្រ​ ប៊ុន​ធិន​ បាន​អ​ញ្ជើញ​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​ស​មា​ជិក​ ស​មា​ជិ​កា​បក្ស​នៅ​ឃុំ​ជ្រោយ​បន្ទាយ​ ស្រុក​ព្រែក​ប្រ​សព្វ​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២១​-៥​-២០​១៧​

1

2

3