ពិធីកាន់បិណ្ឌ


ក្រ​ចេះ,​ ឯក​ឧត្តម​អ​ភិ​បាល​ខេត្ត​ អញ្ជើញ​រាប​បាត្រ​បុណ្យ​កាន់​បិណ្ឌ​វេន​ទី​០១​ នៅ​វត្ត​រដ្ឋ​បា​លា​រាម​(វត្ត​បា​ឆា)​ សង្កាត់​ក្រ​ចេះ​ ក្រុង​ក្រ​ចេះ ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ថ្ងៃ​ទី​៦​-៩​-២០​១៧

1

2