ពិធីដង្ហែអង្គកឋិនទាន


ក្រ​ចេះ,​ ពិ​ធី​ដង្ហែ​អង្គ​ក​ឋិន​ទាន​ ឯក​ឧត្តម​អភិ​បាល​ខេត្ត​ និង​លោក​ជំ​ទាវ​ ទៅ​កាន់​វត្ត​សិ​រី​សន្ធរ​វង្ស​ ក្រ​ចេះ​ក្រុង​ សិ្ថត​នៅ ​ភូមិ​ក្រ​ចេះ​ សង្កាត់​ក្រ​ចេះ ​ក្រុង​ក្រ​ចេះ ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០​១៧

4

6

7

8