ពិធីសំណេះសំណាល


ក្រ​ចេះ,​ ឯក​ឧត្តម​បណ្ឌិត​  ងួន​  ញ៉ិល​ ស​មា​ជិក​គណៈ​អចិ​ន្ត្រៃយ៍​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​កណ្តាល​គ​ណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា​ អនុ​ប្រ​ធាន​ទី​២​រដ្ឋ​ស​ភា ​ប្រ​ធាន​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ភូមិ​ភាគ​ទី​៨​ បាន​អញ្ជើញ​ជា​អ​ធិ​ប​តី​ក្នុង​ពិ​ធី​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​ស​មា​ជិក​អចិ​ន្ត្រៃយ៍​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​ ប្រ​ធាន​និង​អនុ​ប្រ​ធាន​ប្រ​ចាំ​ការ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ស្រុក​ក្រុង​ក្នុង​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ក្នុង​ការ​ជំ​រុញ​ស​កម្ម​ភាព​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​ស​មា​ជិក​ព្រឹទ្ធ​ស​ភា​ អា​ណ​ត្តិ​ទី​៤​ ឆ្នាំ​ ២០​១៨​។

ថ្ងៃ ​អា​ទិត្យ​ ៤​កើត​ ខែ​ ផ​ល្គុន​ ឆ្នាំ​រកា​ ន​ព្វ​ស័ក​ ព​.ស​ ២៥​៦១​

ក្រចេះ,​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ខែ ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០​១៨

1

2

3

4