សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទូរគមនាគមន៍ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ី