ពិធីប្រកួតបាល់ទាត់


1

2 3 4

ពិធីប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពឃុំពង្រ ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ ក្រោមអធិបតីភាពលោក ហេង សុថា អភិបាលស្រុកឆ្លូង បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ២០០០០០ រៀល សំរាប់ការប្រកួត និងសង្កសីសំរាប់វេទិកាទាំងស្រុងប្រហែល ៦០០០០០ រៀល ។