ទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ


5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ក្រចេះ, ព្រឹកថ្ងៃទី ០៥-១០-២០១៥បានប្រារព្ធទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម នូ ភឿង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងលោក ហ៊ឿ ស៊ីយ៉ែម អភិបាលរងខេត្ត។