ពិធីចាប់ឆ្នោតយកឡូត៍ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច


1

2 3 4 5 6

ក្រចេះ ,ព្រឹកថ្ងៃ០៥-១០-២០១៥ នៅសាលាស្រុកឆ្លូងបានរៀបចំពិធីចាប់ឆ្នោតយកឡូត៍ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច ៩៩៨ គ្រួសារ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សរ ចំរុងអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត
ក្រចេះ ដោយមានមុខសញ្ញាទទួលដីចំនួន ៤៤៦ នាក់ ចូលរួមចាប់ឆ្នោត។