វេទិកាសាធារណ:


1 2 3 4 5 6 7

ក្រចេះ ,ព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម សរ ចំរុង អភិបាលខេត្តក្រចេះ អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងវេទិកាសាធារណ: ចុះសួរសុខ ទុក្ខពីក្ដីកង្វល់ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅឃុំកំពុងចាម ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ