ពិធីផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីលទ្ធផលនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៣៩ អាណត្តិទី៥


123

ក្រចេះ, ថ្ងៃទី ១៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ បានរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីលទ្ធផលនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៣៩ អាណត្តិទី៥ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ឆាយ ឫទ្ធិសែន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយក្រុងក្រចេះ។ ដែលមានអ្នកចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកាគណបក្សក្រុង ខេត្ត ផងដែរ។