ឯកឧត្តម សរ ចំរុង អភិបាលនៃគណៈអភិបាល ខេត្តក្រចេះ បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ


1

2

3

6

4

5

7

ក្រចេះ, ព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម សរ ចំរុង អភិបាលនៃគណៈអភិបាល ខេត្តក្រចេះ បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងស្វែងយល់ ពីក្ដីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅឃុំស្រែជិះ ស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះ។