កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យអំពីការអនុវត្តសកម្មភាព ប្រយុទ្ធប្រឆាំង អំពើជួញដូរមនុស្ស ( គ.ខ.ប.ជ )


1

2

3

9 4 5 6 7 8

10

ក្រចេះ, ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៦ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យអំពីការអនុវត្តសកម្មភាព ប្រយុទ្ធប្រឆាំង អំពើជួញដូរមនុស្ស ( គ.ខ.ប.ជ ) នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តក្រចេះ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សរ ចំរុង អភិបាលខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស។ អ្នកចូលរួមមាន : ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី ប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តទាំងអស់