ទិវាបរិស្ថានជាតិ និងបរិស្ថានពិភពលោក


ក្រចេះ,​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ឯក​ឧត្តម​ សរ​ ចំរុង​ អភិ​បាល​នៃ​គណៈ​អភិបាល​ខេត្ត​ក្រចេះ​ បាន​ដឹក​នាំ​មន្ត្រី​រាជ​ការ​និង​យុវជន​ទាំង​អស់​ប្រារព្ធ ​” ទិ​វា​បរិ​ស្ថាន​ជាតិ ​និង​បរិ​ស្ថាន​ពិ​ភព​លោក ​” និង​រួម​គ្នា​ធ្វើ​អនាម័យ​ជុំ​វិញ​ទី​រួម​ខេត្ត​។

1

2

3

4

5