ពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៥ ថ្ងៃកំណើត គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


ក្រចេះ,​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ២៦​-៦​-២០​១៦​ បាន​ប្រា​រព្ធ​ពិ​ធី​រំ​លឹក​ខួប​អនុ​ស្សា​វរីយ៍​លើក​ទី​ ៦៥​ ថ្ងៃ​កំណើត​ គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុជា​ នៅ​សា​លា​ស្រុក​ឆ្លូង​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​ ឆាន់​ សាផាន​ សមា​ជិក​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​កណ្តាល​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុជា​ និង​ជា​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​ កណ្តាល​ចុះ​ជួយ​មូល​ដ្ឋាន​ស្រុក​ឆ្លូង​ ដែល​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ ខេត្ត​ ស្រុក​ និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ជា​ច្រើន​ សរុប​ទាំង​អស់​ចំ​នួន​ ៣៧៧​ នាក់​ ។

1

2

3

4