ពិធីប្រកាសកែសម្រួលបំពេញបន្ថែម សមាសភាពគណៈកម្មការសាខាសមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍


ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​, ​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​ ២១​ ខែ​ ឧសភា​ ឆ្នាំ ​២០​១៦​ បាន​រៀប​ចំ​ពិ​ធី​ប្រកាស​កែ​សម្រួល​បំ​ពេញ​បន្ថែម​ សមាស​ភាព​គណៈ​កម្ម​ការ​សា​ខា​សមា​គម​នារី​កម្ពុជា​ ដើ​ម្បី​សន្តិ​ភាព​ និង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ និង​គណៈ​ចលនា​ស្រ្តី​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ​ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​លោក​ជំទាវ​ មាន ​សំអាន ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ ទី​ ៨​ ព្រឹទ្ធ​សភាព​ និង​ជា​អនុ​ប្រធាន​សមា​គម​នារី​កម្ពុជា​ ដើ​ម្បី​សន្តិ​ភាព​ និង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ ។​ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​សមាជិក​ សមា​ជិកា​ ជា​ច្រើន​។

1

1 2

3

4

56

7

8

9